پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازار سیاه اسلحه؛ تجارتی پرسود در افغانستان

بی‌بی‌سی دریافته که برخی گروه‌های مسلح غیرقانونی و مافیای سلاح به طالبان و دیگر مخالفان مسلح نیز سلاح می‌فروشند. در شمال افغانستان گرمی بازار تجارت اسلحه، انگیزه مهمی برای ناامنی و ظهور گروه‌های بیشتر مسلح غیرمسئول شناخته شده است. کارشناسان می‌گویند این گروه‌ها تجارت اسلحه را مدیریت می‌کنند. سید انور خبرنگار بی‌بی‌سی در سفرش به قندوز با برخی فرماندهانی گفتگو کرده که با خرید سلاح، افرادشان را مسلح می‌کرده و حالا در برابر طالبان می‌جنگند.