پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طالبان هلمند را محاصره کرده است

فرمانده پلیس ولسوالی سنگین در هلمند می‌گوید که گروه طالبان آنها را کاملا محاصره کرده و رابطه شان با مرکز ولایت قطع شده است. طالبان بخش عمده ولسوالی‌های سنگین و گرشک را تصرف کرده اند. بیش از ۹۰ سرباز افغان در این جنگ کشته شده اند. دولت مرکزی گفته که نیروهای تقویتی به هلمند اعزام می‌ کند.

هارون نجفی زاده گزارش می دهد.