پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'مرحله سوم توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز می‌شود'

رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان دستور داده‌اند تا مرحله سوم توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز شود. در این مرحله از شهروندان افغانستان انگشت نگاری می‌شود. مسئولان می‌گویند با آغاز این برنامه بخشی از هزار کارمند برکنار شده فراخوانده خواهند شد. خبرنگار ما بشیر پیمان در گزارشش می‌گوید مشکلات سیاسی توزیع شناسنامه هنوز باقی است.