گفتگوی اختصاصی بی بی سی با حامد کرزی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی اختصاصی بی‌بی‌سی با حامد کرزی

گفتگوی اختصاصی هارون نجفی زاده خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل، با حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان