صدای شما: دیدگاه شما در مورد امکانات و توانایی‌های بیمارستان‌های افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: دیدگاه شما در مورد امکانات و توانایی‌های بیمارستان‌های افغانستان

مدتی‌ست که شماری از عملیات‌های پیچیده جراحی در شفاخانه‌هایی در داخل افغانستان صورت می‌گیرد. در تازه ترین مورد، یک شفاخانه خصوصی در کابل بیشتر از صد عمل جراحی قلب انجام داده است. اما با آن هم شمار زیاد بیماران برای مداوا به خارج از کشور می‌روند و وزارت صحت افغانستان، هزینه سالانه بیماران را که برای تداوی به بیرون از افغانستان می‌روند، حدود ۳۰۰ میلیون دالر برآورد کرده است.

به نظر شما آیا بیمارستان‌های افغانستان از امکانات و توانایی‌های لازم برای مداوای بیماران برخوردار است؟

به نظر شما فراهم شدن زمینه برای انجام عملیات‌های پیچیده، آیا نیاز افغان‌ها برای تداوی در خارج از کشور را مرفوع خواهد کرد؟

چی فکر می‌کنید چطور می‌شود امکانات طبی در شفاخانه‌های افغانستان را گسترش داد؟