جایگاه قربانیان جنگ در روند صلح
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایگاه قربانیان جنگ در روند صلح

در هفته روان، بی‌بی‌سی در رشته گزارش های، به تلاش های صلح افغانستان، چالش های فرا روی آن و درس های که افغان ها می توانند از تلاش دیگر کشورها برای رسیدن به صلح بگیرند، پرداخته است.

چگونگی تامین عدالت برای قربانیان جنگ همیشه از جنجالی ترین موضوعات در کشورهای جنگ زده است، اما دولت کلمبیا در امریکای جنوبی، توانسته در جریان مذاکرات صلح با شورشیان "فارک" یک راه حل بی سابقه به این چالش پیدا کند.

آصف معروف خبرنگار بی‌بی‌سی در لندن در آغاز گفتگو با دکتور سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از او پرسیده است که افغانستان چگونه می تواند از تجربه كه دولت كلمبيا در برخورد با مخالفان و رسیدگی به حقوق قربانیان جنگ داشت، استفاده کند؟