بحث هفته: پیآمدهای منطقه ای تنش میان ایران و عربستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: پیآمدهای منطقه ای تنش میان ایران و عربستان

در پی اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله معترضان بر مکان دیپلوماتیک سعودی در دو شهر تهران و مشهد در ایران روابط ریاض و تهران به تیرگی گرایید.

در نخستین واکنش ها، وزارت خارجه ایران ضمن احضار کاردار عربستان، اعلام کرده است که دولت سعودی برای اعدام شیخ نمر "تاوان سختی" خواهد داد. گروهی از معترضان ایرانی در اعتراض به اعدام نمر به سفارت این کشور در تهران حمله کردند و بخشی از آن را آتش زدند.

در پی این ماجرا ریاض روابط دیپلوماتیک اش را با تهران قطع کرد، به دنبال آن، بحرین، سودان و کویت هم دست به اقدام مشابه زدند و امارات متحده سطح روابط دیپلوماتیک خود با ایران را کاهش داد. از طرف دیگر، شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ی حمله ایرانی ها به سفارت سعودی در تهران را محکوم کرد.

در بحث این هفته، محب مدثر، این موضوع را با دکتر افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه بردفورد بریتانیا، فرزانه روستایی روزنامه نگار در سویدن و پژوهشگر امور یمن و عربستان سعودی و محمدالله سخره کارشناس امور جهان عرب مقیم سویس، بررسی کرده است.