غنی مدت کار اعضای انتصابی مجلس سنای افغانستان را تمدید کرد

حق نشر عکس parliament.af

دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده‌ است که اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، زمان کار اعضای انتصابی مجلس سنای افغانستان را تمدید کرده است.

براساس خبرنامه منتشر شده از سوی ارگ، رئیس جمهور غنی این تصمیم را پس از دیدار با شماری از اعضای سنا اتخاذ کرده است.

در این خبرنامه آمده است که آقای غنی این تصمیم را براساس درخواست اعضای سنا گرفته است.

بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی، اعضای انتصابی مجلس سنای افغانستان تا ختم دوره شانزدهم مجلس نمایندگان شورای ملی و تعیین اعضای انتصابی جدید به وظایف شان ادامه می‌دهند.

مجلس سنای افغانستان ۱۰۲ عضو دارد که از آن میان ۳۴ عضو (یک ثلث) آن از سوی رئیس جمهور انتصاب می‌شوند.

بقیه اعضای این مجلس (۶۸ عضو) به صورت انتخابی از شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی به ترتیب برای ۴ و ۳ سال به این مجلس راه می‌یابند.

اما در ۱۴ سال گذشته، انتخابات شوراهای ولسوالی افغانستان هیچ‌گاه برگزار نشد و آن بخش از اعضای مجلس سنا نیز از میان اعضای شوراهای ولایتی انتخاب شدند.

رئیس جمهوری افغانستان در ماه جوزا/خرداد امسال کار مجلس نمایندگان فعلی این کشور را نیز تا زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی تمدید کرد.

بر اساس قانون اساسی افغانستان، قرار بود دوره کنونی مجلس نمایندگان این کشور، روز اول سرطان (تیر) امسال به پایان برسد اما انتخابات دوره آینده مجلس تا به حال برگزار نشده است.

دولت افغانستان گفته است که انتخابات پارلمانی تا خزان سال آینده شمسی برگزار خواهد شد اما زمان دقیق آن را باید کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کند.

اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان یکی از تعهدات دولت وحدت ملی این کشور است و به همین منظور کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی به وجود آمد و یک سلسله تغییرات اساسی را در این نظام به دولت افغانستان پیشنهاد کرد.