"مشکل ۸۲ در صد جوانان افغان بیکاری است"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"مشکل ۸۲ در صد جوانان افغان بیکاری است"

یافته‌های پژوهش یک نهاد بین‌المللی در افغانستان نشان می‌دهد که جوانان در مقایسه به وضعیت سیاسی و امنیتی، بیشتر نگران وضعیت اقتصادی هستند.

"دموکراسی بین الملل" این پژوهش را براساس مصاحبه با چهار هزار جوان شهری و روستایی در ۳۴ ولایت افغانستان در ظرف شش ماه تهیه کرده است.

زکریا بارکزی، مشاور این سازمان در کابل گفت: "اگر در نظرسنجی‌های قبلی جوانان و مردم افغانستان به این نظر بودند که امنیت بزرگ‌ترین مشکل است، نظرسنجی ما نشان می‌دهد که فقر و بیکاری در صدر مشکلات جوانان قرار دارند."

خلیل نوری، خبرنگاری بی‌بی‌سی در کابل گزارش می‌دهد.