چرا شکار می‌کنیم؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا شکار می‌کنیم؟

شکار در برخی جوامع برای به دست آوردن غذا ضروری پنداشته می‌شود. توجیهات افرادی که شکار می‌کنند، متفاوتند. شکار به به هدف فخرفروشی مدت‌هاست که انتقادهای جهانی را در پی داشته است. اما چرا برخی‌ها با وجودی که می‌توانند گوشت مورد نیاز شان را از بازار بخرند، باز هم به شکار می‌روند؟ آیا آن‌ها کشتار را دوست دارند، یا چیزی دیگری باعث این اشتیاق می‌شود؟

در این موارد در برنامه‌ی "چرا" از سهراب سیرت بشنوید.