مجلس نمایندگان افغانستان طرح بودجه سال ۱۳۹۵ این کشور را تایید کرد

مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت آرا طرح بودجه سال ۱۳۹۵ این کشور را تایید کرد.

طرح بودجه حدود دو ماه پیش از سوی مجلس سنا تایید شده بود اما این طرح حدود یک ماه پیش از سوی مجلس نمایندگان رد شد.

اعضای مجلس نمایندگان غیرمتوازن و غیرعادلانه بودن طرح بودجه سال آینده را از دلایل مهم رد آن در مجلس خوانده بودند و خواستار تغییرات در این طرح شده بودند.

امروز (دوشنبه ۲۸ جدی/دی) طرح بودجه پس از تغییرات بار دیگر در جلسه عمومی مجلس به بحث گذاشته شد و تایید شد.

عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان، گفت بودجه مالی برای سال ۱۳۹۵ مبلغ ۴۴۴.۶ میلیارد افغانی معادل ۶.۶ میلیارد دلار است که در آن ۲۷۶ میلیارد افغانی معادل ۴.۱ میلیارد دلار بودجه عادی و ۱۶۸.۵ میلیارد افغانی معادل ۲.۵ میلیارد دلار بودجه انکشافی (توسعه) پیش‌بینی شده است.

در جلسه امروز ۱۴۶ نماینده پارلمان حضور داشتند و این طرح با اکثریت آرا تایید شد.

صدیق احمد عثمانی، یکی از اعضای کمیسیون مالی پارلمان، گفت که برای تغییرهای پیشنهادی در طرح قبلی بودجه چندین جلسه میان نمایندگان و مسئولان وزارت مالیه برگزار شد.

اما به گفته وی، سهم اختیاری حکومت افغانستان در بودجه مالی بسیار کم بوده و تغییرات در طرح قبلی در حد اعمار مکاتب، کلینیک و جاده‌های روستایی صورت گرفته است.

او گفت: "پیشنهاداتی برای شامل کردن جاده‌های بزرگ و بندهای آب بزرگ در بودجه داشتیم اما امکانات مالی محدود است و بیش از این امکان تغییر در سند بودجه وجود نداشت و برای بحث و چانه زنی جایی باقی نمانده است."

پیش از این وزارت مالیه اعلام کرده بود که پیش‌بینی شده ۴.۹ میلیارد دلار بودجه ملی از کمک‌های بین‌المللی تامین شود. حکومت افغانستان در مصرف این بخش بودجه تابع خواست دونرها (کشورها و سازمانهای کمک کننده) است.

در طرح بودجه سال ۱۳۹۵ مانند سالهای گذشته بیشترین بودجه به بخش امنیت اختصاص داده شده است. بخش‌های بزرگتر دیگر این بودجه نیز به بخش‌های زیربنا، آموزش و کشاورزی و توسعه روستاها اختصاص یافته است.

بودجه سال ۱۳۹۴ این کشور بالغ بر ۴۳۶ میلیارد افغانی (۷.۶ میلیارد دلار) بود که ۲۸۳ میلیارد افغانی(۴.۹ میلیارد دلار) بودجه عادی و ۱۵۵ میلیارد افغانی( ۲.۷ میلیارد دلار) بودجه توسعه‌ای بود.