نتیجه یک نظرسنجی: بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان لت وکوب زنان 'نافرمان' از مردان را موجه می‌دانند

حق نشر عکس Social Media
Image caption در تازه ترین مورد خشونت علیه زنان در افغانستان چند روز پیش مردی در ولایت فاریاب بینی زنش را برید

تحقیق تازه ای از واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان می‌دهد که در افغانستان اکثریت به این باورند که لت و کوب زنانی که از مردان نافرمانی می‌کنند، موجه است.

سید مهدی موسوی پژوهشگر ارشد این واحد می‌گوید که هدف اساسی آنها از این مطالعه تعریف مرد بودن در افغانستان و چگونگی منجر شدن آن به نابرابری جنسیتی بوده است.

به گفته وی، در این تحقیق در مدت یک سال با چهارصد نفر مشمول دوصد(دویست) مرد و دوصد زن در چهار ولایت ننگرهار، تخار، بامیان و کابل مصاحبه صورت گرفته است.

آقای موسوی می‌گوید که بیشتر از نیمی از مصاحبه شوندگان (حدود شصت درصد) گفته اند که لت و کوب زنان قابل قبول است.

به گفته وی، اگرچه مصاحبه شوندگان لت و کوب زنان را کار درستی نمی‌دانستند اما به این باور بودند " زنانی که در برابر تصمیم گیری‌های مردان مقاومت و نافرمانی می‌کنند، لت و کوب شان موجه است."

در این ارزیابی بیشترین موافقان با این نظر حدود هشتاد درصد در ولایت ننگرهار و کمترین موافقان حدود پنجاه درصد در ولایت بامیان بودند.

او افزود که در تعریف افغانها از مرد، نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد "قدرت" است و تعریف موجود از مرد، خشونت با زنان را در این کشور به دنبال دارد.

او افزود که تعریف کلی مصاحبه شوندگان از مرد بودن؛ نان آور خانواده و تعریف شان از زن؛ خانه دار بودن است.

به گفته وی، اکثریت افغانها به این باورند که مردان در داخل خانه یا بیرون از خانه، از زنان برتر هستند.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از نهادهای مسئول دولتی خواستند که برای تغییر تعریف مردم از مرد و زن، برنامه های آگاهی دهی را روی دست گیرند.

افغانستان از جمله کشورهایی است که موارد خشونت علیه زنان در آن همیشه آمار بالایی داشته است. در تازه ترین مورد از این خشونت ها چند روز پیش مردی در ولایت فاریاب بینی زنش را برید.