پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایت یک شاهد از روزی که طالبان مجسمه‌های موزه ملی افغانستان را خرد کردند

در زمستان ۱۳۷۹، مقامات طالبان که حکومت را در افغانستان در دست داشتند تصمیم گرفتند که آثار تاریخی‌ای که به شکل مجسمه ساخته شده اند با اسلام مغایرند و باید از بین برده شوند. در آن هنگام گرچه گنجینه موزه ملی افغانستان به دلیل سال‌ها جنگ داخلی صدمه های بسیاری خورده بود، اما هنوز آثار بی‌بدیلی مخصوصا از دوره بودایی داشت. یحیی محب‌زاده که اکنون مدیر آرشیو موزه است، روزی را روایت می‌کند که یک بازدید رسمی مقامات دولتی از موزه، به یک صحنه تخریب آثار ملی افغانستان بدل شد