پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چه کسانی درتلویزیون طلوع هدف حمله طالبان قرار گرفتند؟

بیشتر قربانیان حمله روز چهارشنبه طالبان به خودروی کارمندان تلویزیون خصوصی طلوع، جوانانی بودند که پشت صحنه کار می کردند. آنها تهیه کنندگان برنامه های تلویزیونی طلوع بودند که در افغانستان طرفداران زیادی دارد. بعضی از آنها در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی هم سهم داشتند. گزارشگر ما کاوون خموش در کابل می گوید بسیاری، آنها را با کارشان می شناختند نه با نامشان.