به روایت خبرنگار ما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به روایت خبرنگار ما

قرار است دولت هند قاعده‌ی آزمایشی ترافیکی برای کاهش آلوده‌گی هوای دهلی پایتخت این کشور به اجرا بگذارد.

در ماه‌های اخیر این شهر به عنوان یکی از بدترین شهرها از نظر آلوده‌گی هوا، عنوان شده است.

نگرانی از تاثیرات آلودگی هوا بر سلامتی مردم هم بیشتر شده است.

انو آنند، در روایتش از هند می‌گوید، طرح آزمایشی حکومت برای کم کردن تعداد موترها توانسته که برخی مشکلات را حل کند، که برگردان آنرا علی یاور سلیمی ارایه می‌کند.