"افغانستان سومین کشور جهان از نظر فساد دولتی است"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"افغانستان سومین کشور جهان از نظر فساد دولتی است"

افغانستان در تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین المللی از نظر فساد در بخش دولتی، با کسب ۱۱ امتیاز جایگاه ۱۶۶ را بدست آورده است.

در این گزارش، کشورهای مختلف جهان با توجه به محاسبه شاخص فساد، در رتبه‌های ۱ تا ۱۶۷ طبقه‌بندی شده‌اند. افغانستان با شاخص ۱۱ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز، در رتبه ۱۶۶ قرار گرفته است و پس از سومالی و کره شمالی، از نظر فساد اداری در جایگاه سوم در جهان قرار گرفته است.

در گزارشسال قبلاین سازمان، کشورهای جهان در ۱۷۴ رتبه طبقه‌بندی شده بودند که افغانستان با شاخص ۱۲ امتیاز پس از کشورهای سودان، کره شمالی و سومالی در رده ۱۷۲ قرار گرفته بود. در سال ٢٠١٣ و سال قبل از آن، امتیاز افغانستان ٨ بوده است.

ابتدا گزارشی از فرهاد محمدی، خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل را بشنوید و پس از آنهم گفتگوی حسیب عمار، مجری برنامه شامگاهی با سید اکرام افضلی یکی از نویسندگان این گزارش، که نخست از او پرسیده است، به رغم تلاش‌های ملی و بین‌المللی برای مبارزه با فساد در این همه سالها، چرا افغانستان بجای پیشرفت، از نگاه فساد اداری عقب‌گرد دارد؟