بحث هفته: پیامد محدودیت های تازه برای مهاجران در اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: پیامد محدودیت های تازه برای مهاجران در اروپا

پارلمان دنمارک روز سه شنبه طرح جنجالی توقیف اموال پناهجویان برای تامین هزینه اقامت آنها را تصویب کرد. براساس این طرح، حالا پلیس مرزی دنمارک می‌تواند اموال با ارزش بیشتر از ۱۵۰۰ دالر از پناهجویان را توقیف کند و آنها را وادارد تا برای آوردن اعضای خانواده خود به آنکشور تا سه سال انتظار بکشند. حکومت دانمارک گفته است که این اقدام مطابق با سیاست‌های تامین اجتماعی این کشور صورت می‌گیرد.

سازمان ملل متحد، گروه‌های حقوق بشری، کمیسیون اروپا و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از چنین طرحی به شدت انتقاد کرده و آن را تأسف آور خوانده اند.

حدود یک میلیون پناهجو در جریان سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شدند که پس از سوری ها، شهروندان افغانستان دومین گروه این مهاجران را تشکیل می دهند.

حسیب عمار، این مسئله را با کامبیز بهبهانی از فعالان حزب سبزهای آلمان و کارشناس امور مهاجرت در برلین، ملک ستیز، پژوهشگر روابط بین الدول در دنمارک و رسول نفیسی جامعه شناس و آگاه امور مهاجرت در واشنگتن دی سی امریکا، بررسی کرده است.