پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قدوس، 'وجدان مجازی' مخاطبان شبکه‌های اجتماعی در افغانستان

در میان افغان ها این روزها شخصیت جالبی پیدا شده که مشهور است اما ناشناخته. قدوس، شخصیتی است که در دنیای مجازی آیین صحیح همزیستی و آداب اجتماعی، فرهنگی و گاهی سیاسی را به مخاطبانش گوشزد می کند. خبرنگارمان کاوون خموش در کابل به جستجوی او رفته . صدای گرداننده صفحه ی قدوس به درخواست خودش عوض شده تا هویتش معلوم نشود.