جام جهانی کریکت زیر ١٩ سال؛ پیروزی افغانستان بر زیمبابوه

حق نشر عکس

در ادامه مسابقات جام جهانی کریکت زیر ١٩ سال، امروز تیم افغانستان توانست با ٥ ویکت، تیم زیمبابوه را شکست دهد.

آغازگر بازی امروز تیم زیمبابوی بود که پس از ٥٠ دور هدف ٢١٧ را برای افغانستان تعیین کرد و بازیکنان افغانستان موفق شدند پس از ٤٧ دور و با از دست دادن ٥ بازیکن به این هدف دست یابند.

افغانستان در این دوره از مسابقات توانسته بود تیم نیوزلند را هم شکست بدهد.

در بازی امروز طارق استانکزی به تنهایی ١٠٦ دوش برای افغانستان به دست آورد.

راشد آرمان، دیگر بازیکن تیم افغانستان نیز در بازی امروز ٥٥ دوش کسب کرد.

افغانستان با این پیروزی در جایگاه نهم این دور از مسابقات ایستاد.