چرا ما تحت تاثیر "فکر و یا اندیشه گروهی" قرار می‍‎گیریم؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا ما تحت تاثیر "فکر و یا اندیشه گروهی" قرار می‍‎گیریم؟

چرا ما تحت تاثیر "فکر و یا اندیشه گروهی" قرار می‍‎گیریم؟

چرا زمانی که ما در ملاقاتِ و یا بحثی شرکت می‎کنیم حتماً با پدیده "فکر گروهی یا جمعی" مواجه می شویم؟

معمولا خواست گروه یا جمع، نظر فرد را تحت الشعاع قرار میدهد و این، میتواند پیامدهای خطرناکی هم داشته باشد.

پس چرا انسانها تسلیم "فکرجمعی" می‎شوند و چگونه می توان با گرایش‎های نادرست گروهی، مبارزه کرد؟

اینها را در چرای این جمعه از علی آرین می‎شنویم.