روزنامه های کابل؛ سه شنبه ۲۷ دلو

حق نشر عکس arg

دولت افغانستان، روز دوشنبه، ٢٦ دلو (بهمن)، سالروز خروج شوروی از افغانستان را با برگزاری چند مراسم رسمی در کابل، پایتخت و دیگر ولایات این کشور، به عنوان "پیروزی مردم افغانستان" تجلیل کرد.

سالروز خروج شوروی از افغانستان و سخنان رئیس جمهوری در مراسم تجلیل از این مناسبت مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه های ۲۷ دلو/بهمن کابل است.

ضرورت وحدت و انسجام سیاسی

روزنامه ۸‌صبح به برگزاری چندین مراسم جداگانه برای تجلیل از خروج شوروی از افغانستان اشاره کرده و نوشته که برای دفاع از افغانستان بهتر است که انسجام سیاسی بیشتر شود.

۸‌صبح نوشته که بهتر بود و است که حکومت وحدت ملی اجماع سیاسی ایجاد کند، با همه چهره‌های سیاسی به گفت‌وگو بپردازد و کل قشر سیاسی افغانستان پیام واحد به مردم افغانستان ابلاغ کنند.

۸‌صبح افزوده که ایجاد انسجام سیاسی، خطر فروپاشی سیاسی در افغانستان را منتفی خواهد کرد و این امر سبب خواهد شد که نیروهای امنیتی با پشتوانه سیاسی محکم در برابر طالبان ایستاد‌گی کنند.

روزنامه آرمان ملی نیز نوشته که دیروز رئیس جمهوری در مراسم بیست و هفتمین سالروز خروج شوروی از افغانستان تاکید به وحدت داشت واز نفاق افگنان که در میان مردم درز و فاصله ایجاد می کنند، نکوهش کرد.

آرمان ملی می‌نویسد که "شماری از این افراد نفاق افگن یا رسانه دارند یا زیر نام آگاه مسایل سیاسی در رسانه ها ظاهر می شوند، اما برخی از این شخصیت ها کرسی های بلند دولتی را بدست آورده اند."

آرمان ملی افزوده شایعاتی وجود دارد که رئیس جمهوری کشور گاهی با چنین افراد دور از انظار مردم به مشورت و گفت‌وگو می‌پردازد و همین افراد به بهانه دفاع از منافع یک قوم نمی گذارند که برنامه های ملی دولت عملی شود.

نویسنده سرمقاله روزنامه آرمان ملی تاکید می‌کند که"اگر این شایعات واقعیت داشته باشد باید رئیس جمهوری کشور از این حلقه فاشیستی خودش را نجات دهد و آنان را از ارگ بیرون براند."

مجاهدین پس از خروج شوروی

روزنامه افغانستان می‌نویسد که جهاد پس از پیروزی مجاهدین یک تغییر عمده داشت؛ کسانی راه را به سوی تصاحب جهاد باز کردند.

افغانستان نوشته که "جهاد در دست عده ای به عنوان متاعی برای رسیدن به قدرت و ثروت استفاده شد و نتیجه آن نیز کشته و مجروح شدن صدها هزار انسان و مهاجرت میلیونها تن دیگر و بربادی شهرها و روستاهای کشور و تخریب زیربناهای کشور بود."

روزنامه اطلاعات روز نیز می‌نویسد که با خروج شوروی سابق از افغانستان، جنگ خاتمه نیافت، بلکه وارد مرحله تازه‌ای شد و این بار مجاهدین؛ گروه‌های که باهم و به‌صورت متحد علیه ارتش سرخ جنگیدند، بر سر کسب قدرت علیه هم جبهه گرفتند و جنگ داخلی در گرفت.

اطلاعات روز با اشاره به خروج نیروهای ناتو از افغانستان، نوشته که اکنون و پس از سه دهه، افغانستان خروج یک قدرت یا قدرت‌های جهانی دیگر، از نوع غربی آن، را تجربه می‌کند.

اطلاعات روز افزوده که حالا و پس از ۲۷ سال احتمال این وجود دارد که افغانستان یکبار دیگر و پس از یک خروج دیگر به سرنوشتی دچار شود که در گذشته تجربه کرد و با آن به تلخی زیست.

روزنامه جامعه باز نیز می‌نویسد که مجاهدین پس از خروج شوروی از افغانستان فاجعه خلق کردند.

به باور نویسنده روزنامه جامعه باز حکومت وحدت ملی باید از اشتباهاتی که مجاهدین مرتکب شده بودند، درس عبرت بگیرد.

جامعه باز، از تلاش برای انحصار قدرت، ترجیح و تقدم منافع کشورهای خارجی بر منافع داخلی، توسل به سیاست حذف و سیاست قومی به عنوان اشتباهات مجاهدین نام گرفته است.