پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شهر توریستی بامیان افغانستان آماده مهمان نوازیست اما از توریست خبری نیست

ولایت بامیان بیشترین ساحات یا بناهای تاریخی در افغانستان را در خود جای داده. اما همچنان در حسرت گردشگر مانده است. پنج هتل مجلل هم که به امید جذب توریست ساخته شده بود، ضرر می دهند. نصیر بهزاد گزارش می دهد.