روزنامه‌های کابل؛ چهارشنبه پنجم حوت

حق نشر عکس MoFA
Image caption نشست چهارجانبه روز سه شنبه در کابل برگزار شد

دور نخست گفت‌وگوهای صلح رو در روی دولت افغانستان با طالبان، قرار است در هفته اول ماه مارچ (مارس) در پاکستان برگزار شود.

پس از پایان نشست چهارم گروه کاری صلح افغانستان در کابل، جزئیات توافق به دست آمده میان شرکت کنندگان این نشست، در خبرنامه مشترکی از سوی دولت افغانستان به رسانه‌ها فرستاده شد.

در این خبرنامه گفته شده که شرکت کنندگان نشست کابل از "گروه‌های مختلف طالبان" و دیگر گروه‌های درگیر در جنگ می‌خواهند که نمایندگان با صلاحیت خود را برای شرکت در نخستین مذاکره رو در رو با دولت افغانستان، معرفی کنند.

دعوت طالبان در کمتر از ده روز دیگر برای گفت‌وگوهای صلح رو در رو و آغاز کار شورای عالی صلح عناوین مهم مطالب تحلیلی روزنامه‌های پنجم حوت/اسفند کابل است.

دعوت نامه صلح

روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد که پس از سال‌ها جنگ، این‌که چهار کشور توافق کرده‌اند در ماه بعدی میلادی طرف‌های درگیر به ‌صورت مستقیم با هم گفت‌وگو کنند یک گام مثبت و امیدوار کننده است.

اما اطلاعات روز نوشته که آیا مخالفین دولت حاضر خواهند شد تا به ‌صورت مستقیم با دولت افغانستان وارد گفت‌وگو شوند؟

اطلاعات روز افزوده که همزمان با مشخص شدن زمان گفت‌وگوها با طالبان، رهبری جدید شورای عالی صلح کارش را آغاز کرد اما حضور نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی در گفت‌وگوهای صلح یک ضرورت است.

نویسنده سرمقاله روزنامه اطلاعات روز همچنان به محرمانه بودن نشستهای چهارجانبه اشاره کرده و افزوده که اگر گفت‌وگوهای صلح این گونه ادامه یابد، شفافیت آن با پرسش مواجه می‌شود.

روزنامه جامعه باز نیز به تکرار دعوت مخالفان مسلح به صلح اشاره کرده و نوشته این دعوتی است ‌که تاکنون همواره بی‌پاسخ مانده و غیر از تداوم کشتار چیزی در پی نداشته است.

جامعه باز با آنهم با اشاره به تغییرات تازه در روند گفت‌وگوها چون ادامه جنگ، شامل شدن چین و آمریکا در این روند افزوده که ظاهرا با توجه به تغییرات به میان آمده در عرصه منطقه‌ای و سیاست‌های حکومت وحدت ملی، امیدواری‌هایی به میان آمده است.

نشست‌های بدون نتیجه

روزنامه ماندگار نوشته که چهارمین و احتمالا آخرین دور نشست چهارجانبه در کابل به پایان رسید، بدون آن‌که واقعا مشخص شده باشد که نتیجه این نشست‌ها چه بوده است.

ماندگار افزوده که در چهارمین نشست چهارجانبه قرار بود که نمایندگانی از طالبان نیز حضور داشته باشند، ولی این نشست بدون حضور نمایند‌گان این گروه برگزار شد.

ماندگار می‌نویسد که طالبان ظاهرا هنوز آمادگی خود را برای گفت‌وگوهای صلح نشان نداده‌اند و همین اکنون، نفرات این گروه در بخش‌های مهمی از افغانستان مشغول نبرد با نیروهای دولت افغانستان هستند.

شورای عالی صلح

روزنامه افغانستان می‌نویسد که از نظر مردم شورای عالی صلح جز تحمیل هزینه‌ها اضافی بر دولت و مردم افغانستان و امتیاز دادن یک جانبه به مخالفان مسلح، دستاورد دیگری نداشته است.

اما افغانستان با اشاره به ضرورت پیشبرد روند صلح در شرایط کنونی، افزوده که تشکیل شورای عالی صلح با ساختار و ترکیب ملی و کارآمد یک ضرورت و مطابق با خواست همگانی شهروندان کشور می‌باشد.

به باور نویسنده سرمقاله روزنامه افغانستان اما مهم این است که شورای عالی صلح نباید بهانه ای برای فرافگنی از مسؤلیت ها و آدرسی برای توجیه ناکامی‌های حکومت در پیشبرد روند صلح قرار گیرد.

روزنامه آرمان ملی نیز می‌نویسد که اگر به گذشته شورای عالی صلح نظر انداخته شود، این شورا با وجود این که میلیون ها دلار کمک‌های کشورهای خارجی را هزینه کرد ولی هیچ دستاوردی نداشت.

آرمان ملی افزوده که حال پرسشی به وجود می آید که چرا حکومت وحدت ملی دوباره به احیای شورای عالی صلح پرداخت درحالی که می داند از دست این شورا هیچ کاری ساخته نیست؟

آرمان ملی نوشته که برخی از آگاهان در پاسخ به این پرسش باور دارند که دوستان و همکاران دوران کارزارهای انتخاباتی مقامات حکومت که تا حال امتیازی به آنها داده نشده است باید آرام می‌شدند و جلوی نارضایتی شان گرفته می‌شد.