روزنامه‌های‌ کابل؛ شنبه ۲۹ حوت

حق نشر عکس no credit
Image caption بیشتر روزنامه‌های امروز کابل مطالب خود را به نوروز اختصاص داده‌اند

با پایان سال ۱۳۹۴ بیشتر روزنامه‌های امروز، شنبه ۲۹ حوت(اسفند)، مطالب خود را به سال نو و چالشهایی‌ که افغانستان درسال پیش‌رو دارد، اختصاص داده‌‌اند.

روزنامه افغانستان نوشته که سال نو و فصل گرما به معنی شروع دور تازه‌ای از خشونت‌ها، ناامنی‌ها و کشتارها است. مردم در عین حالی که سال نو را جشن می‌گیرند؛ اما برای وقایع ناخواسته و نامیمون آینده نیز دل نگرانی دارند. اگر بهار برای ما فصل رویش لاله ها، سبزه ها و فصل آواز خوانی چلچله‌ها است؛ فصل افزایش انفجارها، گروگانگیری‌ها، انتحاری ها و گریه‌های اطفال و زنان و فصل کشتارهای مردم بی‌گناه نیز است.

سرمقاله نویس گفته است که مردم امروز به اراده حکومت در مبارزه قاطع بادشمنان شک و تردید دارند. مردم مقامات حکومتی را در غارت اموال عمومی، غصب زمین و فسادهای بزرگ دخیل می‌دانند. قوانین کشور نه توسط مردم، بلکه توسط حکومت، نهادهای عدلی و قضایی و شورای ملی نقض می‌شوند.

به نظر نویسنده با توجه به این ناکارایی اگر دولت با قاطعیت درخدمت مردم، در کنار مردم و همراه بامردم حرکت کند، بدون شک هیچ گروه و کشوری نمی‌تواند در برابر اراده آهنین مردم تاب بیاورد. بنابر این مردم افغانستان همیشه از مشکل درونی رنج می‌برند. مشکلی که به رابطه میان دولت و مردم آسیب می‌زند.

سرمقاله نویس روزنامه چراغ نوشته که بهار از بیرون، و در درون باز می‌تابد، غنچه‌های پژمرده دل را پیام زنده شدن و تازه شدن می‌دهد. تیرگی‌های ناشی از جنگ و خشونت را می‌تاراند و رخوت باقی مانده از برتری خواهی و انحصار را از احساس و اندیشه می‌زداید.

نویسنده افزوده‌است: "مردم ما فردا به استقبال بهار، سال نو خواهند شتافت، بهاری که با وجود طراوت طبیعی، افسردگی و سرما خوردگی نیز از سیمایش هویداست."

سرمقاله نویس در ادامه افزوده است که بهار امسال معجونی از کامیابیها و شکستها خواهد بود.

نویسنده افزوده که ناکامی‌ها نیز مزه تلخ خویش را در کام مردم در یک سال ریخت، ناکامیایی ناشی از بی‌برنامگی و افلاس استراتژی ملی برای رویارویی با چالشهای امنیتی و عمرانی، ناکامی هایی ناشی از تمامیت اندیشی و انحصار طلبی حلقه‌های نزدیک به نمادهای زر و زور و تزویر، ناکامیهایی برخاسته از مداخله کشورهای کمک کننده و تحمیل اندیشه‌های نا آشنا با جامعه سنتی و مسلمان ما.

نویسنده اطلاعات روز نوشته که سال ۱۳۹۴ سال جنگ و جنون و خون بود. سایه‌ا‌ی سنگین ناامنی و جنگ تمام حوزه‌های جامعه را تحت تاثیر قرار داد. به استثنای موارد بسیار اندک، آن‌چه در یک سال گذشته اتفاق افتاد، قریب به اتفاق همه ناگوار بودند. کشتار و قتل سرخط خبرهای مهم رسانه و قصه هر خانه بود. این وضعیت فراگیر بود.

نویسنده افزوده که از یک شهروند عادی گرفته تا عالی‌ترین مقام امنیتی کشور زندگی‌اش متاثر از جنگ بود. هرچند این تاثیر متفاوت بود؛ شهروندان بی‌دفاع قربانی شدند و مقامات با افزایش خشونت‌ها دیوارهای امنی ایجاد کردند و بر شمار محافظانشان افزودند.

سرمقاله نویس افزوده جنگ که پیش از این محدود به جنوب و جنوب شرق بود؛ در سالی که گذشت، همه گیر شد. به شمال و غرب کشور هم گسترش پیدا کرد و مناطق مرکزی که پیش از این به بهشت امن شهرت یافته بود، تبدیل به جغرافیای ترس و ترور شد.

سرمقاله نویس آرمان ملی نوشته که سال ۱۳۹۴ برای اولین بار گروه طالبان موفق شدند که کنترل شهر قندوز را در شمال شرق افغانستان به دست گیرند.

نویسنده افزوده که قرار بود گفتگوهای صلح افغانستان ادامه یابد، ولی به دلیل مداخله پاکستان و اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر این گروه، روند گفتگوها با چالش روبرو شد و نیروهای طالبان دچار انشعاب و نیروهای دو طرف گروه طالبان با هم درگیر شدند.

به نظر سرمقاله نویس ظهور داعش و مهاجرت افغانها به خارج این کشور نیز از پدیده های سال ۱۳۹۴ بود.

سرمقاله نویس از رهبران افغان خواسته به آنچه که در سال گذشته روی داده توجه کنند.

روزنامه دولتی اصلاح نوشته که افغانستان در سال پیش رو متفاوت تر از سال قبل خواهد بود. افغانستان در روابط خود با دنیا وارد مرحله جدیدی شده و در حال حاضر انزوای سالیان پیش را ندارد.

این روزنامه افزوده که وضعیت سال ۱۳۹۴ مبین این حقیقت است که سال پیش رو متفاوت تر از سال گذشته خواهد بود. افغانستان با تثبت موقعیت خود در سال پیش رو به جلو خواهد رفت و اوضاع این کشور از هر لحاظ بهبود خواهد یافت.

روزنامه دولتی انیس سفرهای مقام های ارشد افغانستان به کشورهای منطقه و جهان، همچنین سفر مقام های ارشد خارجی را به کابل، برای افغانستان دستاورد مهم خوانده و نوشته است که سال ۲۰۱۵ سال دشوار برای نیروهای امنیتی افغان بود که آنان نیز از این آزمون سربلند بیرون آمدند.