پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استفاده از فضولات حیوانی در بامیان برای تولید گاز

در افغانستان فراهم کردن نفت و گاز مورد نیاز مردم، دغدغه ای همیشگی است. برای بسیاری از خانواده ها تهیه سوخت مورد نیاز، به دلیل فقر مشکلی جدی است. اما در بامیان در مرکز افغانستان، چند خانواده گاز مورد نیازشان را، از فضولات حیوانات تولید می کنند.

نصیر بهزاد گزارش می دهد.