روزنامه های کابل؛ یکشنبه هشتم حمل

حق نشر عکس AFP

یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز گذشته استعفا داد و استعفای او از سوی ریاست جمهوری پذیرفته شد.

استعفای رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و باز شدن راه برای اصلاحات انتخاباتی مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه های هشتم حمل/فروردین کابل است.

استعفای رئیس کمیسیون مستقل انتخابات

روزنامه ‌۸‌صبح می‌نویسد که استعفای آقای نورستانی گامی است به جلو در راه اصلاح نظام انتخاباتی.

۸‌صبح نوشته که اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی باید منحصر به ریاست کمیسیون مستقل انتخابات نباشد.

۸‌صبح افزوده که مسئولان فعلی کمیسیون مستقل انتخابات، صلاحیت مدیریت انتخابات را در کشوری مثل افغانستان ندارند. اگر این افراد صلاحیت حرفه‌ای می‌داشتند، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ با تقلب همراه نمی‌شد.

۸‌صبح می‌نویسد که "باید هرچه زودتر، به اصلاحات سیاسی سرعت داده شود، تا چشم‌انداز روشنی برای برگزار‌ی انتخابات پارلمانی، انتخابات شورا‌های ولسوالی‌ها و برگزاری لویه‌جرگه قانون اساسی به‌وجود آید. اگر چنین نشود، برخی از چهره‌ها و نیروهای سیاسی از وضعیت بهره‌برداری خواهند کرد و این امر به هیچ‌وجه به نفع کشور نیست."

استعفای نورستانی و تشکر غنی

روزنامه اطلاعات روز نوشته آنچه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته که کمیسیون مستقل انتخابات به ریاست یوسف نورستانی مسئول برگزاری آن بود اتفاق افتاد، تقلب به پیمانه وسیع در آرای مردم و دست برد زدن به پروسه‌ انتخابات بود.

اطلاعات روز افزوده "همه‌ آنانی که انتخابات را مدیریت کردند، مسئول این تقلب و ویرانی برجا مانده از آن هستند و نورستانی بیشتر از دیگران."

اطلاعات روز می نویسد "پرسش این است که چگونه چنین فردی تا هنوز به کارش ادامه داده و حالا نیز با افتخار از سمتش استعفا می‌دهد بدون این‌که از تحت پیگرد قرار گرفتن آن خبری باشد؟"

به باور نویسنده سرمقاله روزنامه اطلاعات روز "بی‌توجهی به متقلبان و پرونده‌های تقلب در انتخابات نشان دهنده این است که ریاست جمهوری بر سر تبرئه متهمان تقلب و مهندسی انتخابات به توافق رسیده است و اراده‌ برای پی‌گیری قانونی این متهمان ندارد."

اطلاعات روز از تشکر رئیس جمهور غنی از استعفای نورستانی، به عنوان پایان "پرونده خیانت ملی" یاد کرده است.

استعفای نورستانی و باز شدن راه اصلاحات

روزنامه افغانستان می‌نویسد که انتخابات گذشته ریاست جمهوری، یکی از جنجالی ترین و پرهزینه ترین انتخابات ها در تاریخ افغانستان بوده است که نتیجه آن به وجود آمدن دولت وحدت ملی است.

افغانستان نوشته که از اولویت های مورد توافق طرفین دولت وحدت ملی اصلاحات انتخاباتی بود و همین گونه نهادهای بین المللی نیز بر اصلاحات انتخاباتی تاکید داشته و دارند اما در این اواخر نورستانی با تکیه زدن بر موضع مخالفت با دولت و اصلاحاتی که قرار بود از سوی دولت وحدت ملی در کمیسیون به وجود بیاید، فضای متشج انتخابات افغانستان را متشنج تر و غبارآلودتر ساخته بود.

افغانستان افزوده که اکنون با استعفای آقای نورستانی، اصلاحات انتخاباتی می تواند بهترین و کارا ترین دستاورد افغانستان باشد که در این موقعیت زمانی هم کشور بدان نیاز دارد و هم دولت افغانستان باید ثابت بسازد که به تعهدات خود وفادار است.