دو دوچرخه سوار افغان راه ناامن هرات-کابل را برای صلح رکاب می‌زنند

دو ورزشکار هراتی برای حمایت از صلح در افغانستان، تصمیم گرفته اند که راه هرات به کابل را با دوچرخه بپیمایند.

شهریار نظامی ۳۲ ساله و عبدالغفور رهایی ۶۲ ساله امروز (۲۱ حمل/فروردین) سفر ۸۱۶ کیلومتری خود را از شهر غربی هرات آغاز کردند.

آن‌ها این فاصله را از طریق شاهراه ناامن هرات-قندهار-کابل طی خواهند کرد که در بخش‌هایی از آن ممکن است گروه طالبان حضور داشته باشد.

این دو ورزشکار به خبرنگاران گفتند که هدف از این سفر رساندن پیام صلح مردم به دو طرف جنگ جاری در افغانستان ـ دولت و گروه طالبان ـ است.

شهریار نظامی گفت که در این سفر ۲۰ تا ۳۰ روزه ممکن است در مسیر راه با گروه‌های شورشی بربخورند. او افزود که حرف و پیام مردم را به آن‌ها خواهد رساند.

آقای نظامی همچنین گفت: "الصلح خیر؛ جنگ بس است. حرف ما همین است و با همین شعار حرکت می‌کنیم."

این دوچرخه سوار هراتی باور دارند که گروه طالبان برای او و آقای رهایی مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

او افزود که "تصور رنگینی" از این سفر دارد و امیدوار است که با این سفر پیام صلح به عنوان "حرف دل مردم" به طرف‌های درگیر جنگ منتقل خواهد شد.

این ورزشکار هراتی در سال ۱۳۹۱ مسیر هرات تا تهران، پایتخت ایران را با شعار "همزیستی و برادر دو کشور" پیموده بود.

جاده هرات - قندهار - کابل از ناامن‌ترین مسیرها در افغانستان است و بخشی از آن به ' جاده مرگ' معروف است.