افغانستان خواستار حذف موانع بارزگانی از سوی اعضا سارک شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان خواستار حذف موانع بارزگانی از سوی اعضا سارک شد

اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان با برگزاری نشست مشترک با اتاق تجارت سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا (سارک) خواهان برداشتن موانع بازرگانی میان افغانستان و اعضا این سازمان شد.

این نشست امروز، چهارشنبه ۲۵ حمل در کابل برگزار شد و مسئولان اتاق تجارت افغانستان شکایت دارند که به دلیل مشکلات سیاسی و امنیتی این کشور از میان هشت عضو سارک فقط با دو کشور روابط تجاری دارد.

هند و پاکستان دو کشور عضو سارک هستند که افغانستان با این دو کشور روابط تجاری دارد.

نصیر بهزاد گزارش می‎دهد.