پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفارش تاکسی با استفاده از اپلیکیشن موبایل در کابل

در ترافیک نفس گیر شهر پر جمعیت کابل کارآفرینان افغان آژانس تاکسی رانی زده اند که با یک اپلیکیشن موبایل سر و کار دارد. این آژانس به مشتریان فرصت می دهد با تلفن های هوشمند تاکسی ها را سفارش دهند. کاوون خموش گزارش می دهد.