محب بارش، شاعر دهه شصت افغانستان درگذشت

حق نشر عکس .

محب بارش، یکی از شاعران معروف دهه‌ شصت در افغانستان، امروز در سن ۶۶ سالگی در گذشت.

گزارش شده که آقای بارش بر اثر ایست قلبی در گذشته است.

محب بارش، در اواخر دهه ۵۰ از دانشکده ادبیات دانشگاه کابل فارغ تحصیل شد.

او در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشکده ادبیات دانشگاه کابل، ادبیات فارسی-دری تدریس می‌کرد.

دست‌کم دو اثر از آقای بارش در دهه شصت خورشیدی به چاپ رسید. یکی از آنها "یک روز بی‌دروغ" است.

در دو دهه واپسین زندگی، آقای بارش بیشتر مشغول کارهای رسانه‌ای بود.