جنجال برسر مسیر انتقال برق ترکمنستان به کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنجال برسر مسیر انتقال برق ترکمنستان به کابل

حکومت افغانستان اعلام کرد که برق موسوم به توتاپ را از کوه های هندوکش و از مسیر سالنگ به کابل منقتل می‎کند.

تنی چند از مقامات حکومت وحدت ملی، برخی از اعضای پارلمان و شماری از از فعالان سیاسی از این تصمیم حکومت انتقاد کرده، و شماری از فعالان جامعه مدنی هشدار داده‌اند که اگر حکومت مسیر خط انتقال برق وارداتی از ترکمنستان را از بامیان به هر مسیر دیگری تغییر دهد، دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.

مقامات وزارت انرژی و آب در واکنش به اظهارات معترضانی که خواستار عبور خط انتقال برق از بامیان شده اند، گفته اند که امکان تحقق این امر وجود ندارد. اما ولایت بامیان را از طریق دیگری برق می‎دهند.

عبدالله شادان در بحثی، چون و چرای این مسئله را با امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب و رضا فرزام کارشناس مسایل اقتصادی بر رسی کرده است.