روزنامه های کابل؛ سه شنبه ۲۱ ثور

حق نشر عکس ARG

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان کمیسیونی را برای بازنگری پروژه انتقال برق آسیای میانه موسوم به 'توتاپ' توظیف کرده است.

ایجاد کمیسیون برای بازنگری پروژه انتقال برق آسیای میانه به توتاپ سرخط عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۲۱ ثور/اردیبهشت کابل است.

بازنگری پروژه انتقال برق آسیای میانه

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که از سخنان رئیس جمهور غنی به خوبی پیدا بود که موضع ارگ در مورد مسیر پروژه توتاپ تا حدودی نرم شده و او گفت که مسیر پروژه توتاپ بار دیگر مورد غور و برسی قرار می‌گیرد.

۸‌صبح نوشته که سیاستمداران حکومتی و غیرحکومتی دیروز در همایشی در کابل به ارگ هشدار دادند که راهپیمایی‌های بزرگ مردمی به راه می‌اندازند.

۸‌صبح افزوده که موضع دیروز رئیس‌جمهوری در مورد توتاپ دروازه گفت‌وگو را باز گذاشته است. باید متخصصان هر دو طرف در کنار هم بنشینند و استدلال‌های حرفه‌ای همدیگر را بشنوند زیرا تقابل بیشتر و سردادن شعارهای قومی، ‌قضیه را پیچیده می‌کند.

۸‌صبح می‌‍نویسد که پس از گفت‌وگوهای متخصصان، اگر باز هم ارگ استدلال‌های حرفه‌ای را نپذیرفت، آن وقت حق معترضان است که به خیابان‌ها بریزند و راهپیمایی کنند اما در حال حاضر باید فرصت گفت‌وگو از دست نرود.

اما روزنامه افغانستان می‌نویسد که اسناد این پروژه به اذعان ریاست جمهوری و برشنا و وزارت انرژی سالهاست که در دوایر دولتی می‌چرخد و مطمینا در این سالها می‌بایست کسانی که در این زمینه کار می‌کنند این اسناد را خوانده باشند و از جزئیات قضیه آگاهی کامل داشته باشند.

افغانستان نوشته که ادارات موظف در این چند روزی که بحث ها داغ شده است، نه تنها به صورت بی طرفانه و غیر جانبدارانه حرف نزدند، بلکه با ادبیات و لحن جانبدارانه و گاهی حتی توهین آمیز با معترضین برخورد کرده اند.

افغانستان افزوده که ساختن کمیسیونی برای موضوعات داغی چون این موضوع هرگز راه به جایی نمی‌برد و دردی را درمان نمی‌سازد.

روزنامه اطلاعات روز نیز می‌نویسد که حکومت با تصمیم ناگهانی خود و تغییر مسیر لین برق این بحران را خلق کرد و با بی‌اعتنایی در دو هفته اجازه داد تنش‌ها داغ‌تر، فراگیرتر و جدی‌تر شود و حالا اشتباه حکومت، باید توسط حکومت اصلاح شود.

اطلاعات روز نوشته در شرایطی که حکومت در نیمی از کشور با مخالفان مسلح درگیر جنگ است و با مسایل متعددی دست در گریبان، عاقلانه نیست که به‌دست خودش حریف دیگری خلق کند و خود را با مردم در تقابل قرار دهد.

روزنامه جامعه باز نیز می‌نویسد که احترام رئیس‌جمهوری به خواست و اراده افکار عمومی، رویدادی قابل توجه و در عین حال مسئولانه است. بیانیه رئیس‌جمهوری در کنار نکات مثبتی که داشت، نمی‌تواند بر بحرانی که در حال تکوین و فراگیرشدن است، نقطه پایان بگذارد.

جامعه باز نوشته "به جای ساختن کمیسیون و به جای دامن‌زدن به عواطف و احساسات قومی و به جای قربانی‌کردن حق ابتدایی مردم، درست و عقلانی این است که در یک تصمیم تاریخی و اقدام جسورانه راه را برای تأمین حق شهروندی مردم افغانستان باز کنید."

به باور نویسنده سرمقاله روزنامه جامعه باز، مسئولان و مقامات شرکت برشنا و یا انرژی و آب توانایی لازم برای تشخیص درست در کمیسیونی که قرار است تشکیل شود، ندارند اگر نه مطالعات پروژه ها در این کشور به خارجی ها سپرده نمی‌شد.