پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افتتاح نمایشگاه دایمی گلیم و قالی افغانستان در کابل

در کابل نمایشگاه دایمی گلیم و قالی افغانستان باز شد. هدف این نمایشگاه توسعه صنعت قالی‌بافی و افزایش صادرات این کالا در حالی است که گفته می شود ۸۵ درصد قالی افغانی به نام کشورهای دیگر از جمله پاکستان به بازارهای جهانی عرضه می شود.

کاوون خموش گزارش می دهد