پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجلیل از روز عسل در افغانستان با نمایشگاه فراورده های زنبوردارن در کابل

به مناسبت روز عسل در افغانستان، وزارت کشاورزی نمایشگاهی از فرآورده های زنبورداران در کابل برگزار کرده است. خبرنگار ما ارشاد هنریار در گزارش اش می‌گوید زنبورداری در افغانستان در ۲ سال اخیر رشد زیاد کرده.