پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سخنرانی رئیس جمهوری افغانستان در لندن؛ یک معترض "کتک" خورد

  • 13 مهٔ 2016 - 24 اردیبهشت 1395

در جریان سخنرانی آقای غنی یکی از شرکت کنندگان که به تصمیم دولت افغانستان برای عبور خط برق آسیای میانه از راه سالنگ معترض بود، علیه آقای غنی شعار داد و او را متهم کرد که با هزاره های افغانستان برخورد تبعیض آمیز دارد. یک شرکت کننده دیگر هم اعتراض کرد که سرانجام از جلسه اخراج شد. تنش در جلسه سخنرانی آقای غنی وقتی بالا گرفت که برخورد محافظان محمداشرف غنی با یکی از معترضان به خشونت انجامید.

در برنامه چشم‌انداز بامدادی ١٣ می (۲٤ اردیبهشت ١٣٩٥) علی همدانی، در گفت‌وگو با دو معترض که از مراسم سخنرانی آقای غنی اخراج شدند و سپس در گفت‌وگو با سرپرست سفارت افغانستان در لندن، ماجرا را پیگیری کرد.

برای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.