پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سخنرانی رئیس جمهوری افغانستان در لندن؛ یک معترض "کتک" خورد

در جریان سخنرانی آقای غنی یکی از شرکت کنندگان که به تصمیم دولت افغانستان برای عبور خط برق آسیای میانه از راه سالنگ معترض بود، علیه آقای غنی شعار داد و او را متهم کرد که با هزاره های افغانستان برخورد تبعیض آمیز دارد. یک شرکت کننده دیگر هم اعتراض کرد که سرانجام از جلسه اخراج شد. تنش در جلسه سخنرانی آقای غنی وقتی بالا گرفت که برخورد محافظان محمداشرف غنی با یکی از معترضان به خشونت انجامید.

در برنامه چشم‌انداز بامدادی ١٣ می (۲٤ اردیبهشت ١٣٩٥) علی همدانی، در گفت‌وگو با دو معترض که از مراسم سخنرانی آقای غنی اخراج شدند و سپس در گفت‌وگو با سرپرست سفارت افغانستان در لندن، ماجرا را پیگیری کرد.

برای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.