ظرف تاریخی دوره صفویان، به همراه اشرف غنی به کابل بازگشت

Image caption این کاسه را یک زن و شوهر در سال ۱۹۹۴ به طور خصوصی خریداری کرده بودند و اخیراً بعد از این‌ که در حراج "کریستی" دریافتند که مربوط به موزیم ملی افغانستان است

یک اثر تاریخی سرقت شده از افغانستان در جریان جنگ های داخلی این کشور از بریتانیا به افغانستان بازگردانده شد.

موزیم/موزه بریتانیا اخیرا یک ظرف تاریخی را که از آثار با ارزش تاریخی افغانستان به شمار می‌رود، در جنگ‌های داخلی دهه ۱۹۹۰ از موزیم ملی افغانستان سرقت شده بود، به سفارت افغانستان در بریتانیا تسلیم کرده است.

سیامک هروی، شارژدافر سفارت افغانستان در لندن به بی‌بی‌سی گفت که این اثر عتیقه که مربوط به دوره صفوی‌ها است و قدمت آن به سال‌های ۱۶۰۰ برمی‌گردد، در جریان جنگ‌های داخلی دهه ۱۹۹۰ از موزیم ملی افغانستان در کابل به غارت رفته و سر از لندن کشیده بود.

به گفته آقای هروی موزیم بریتانیا همزمان با سفر محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان که هفته پیش از لندن دیدن کرد، این ظرف را به سفارت افغانستان تسلیم کرد.

این کاسه را یک زن و شوهر در سال ۱۹۹۴ به طور خصوصی خریداری کرده بودند و اخیراً بعد از این‌ که در حراج "کریستی" دریافتند که مربوط به موزیم ملی افغانستان است، تصمیم گرفتند، آن‌ را به سفارت افغانستان در لندن بسپارند تا واپس به خانه بازگردد.

Image caption آقای هروی می‌گوید که این کاسه عتیقه را در زمان بازگشت رئیس جمهوری افغانستان از لندن به افغانستان، به او سپرده است

این عتیقه منقوش بر رویش لوحی دارد که اشاره به نام مالک و تاریخ آن می‌کند: "محمد ابوطالب - ۱۰۱۳" و بیت‌های از نظامی گنجوی شاعر مشهور زبان فارسی که با خط زیبایی حک شده، از دیگر ویژه‌گی این اثر است و البته میناتورهای از داستان معروف خسرو و شیرین نیز که بر آن کوبیده شده است، نشان از کمال، صنعت و هنر میناتوری آن زمان دارد.

آقای هروی گفت: "در محفل تسلیم‌دهی این اثر که در موزیم بریتانیا در لندن برگزار شد، از خانم پاولا و آقای پتریک که این اثر را واپس به مردم و سرزمینی که به آن متعلق است، سپردند اظهار تشکر کرد و گفت که کار آن‌ها ارج گزاری به تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان است."

آقای هروی می‌گوید که این کاسه عتیقه را در زمان بازگشت رئیس جمهوری افغانستان از لندن به افغانستان، به او سپرده است.

رئیس جمهوری افغانستان این اقدام را ستوده است و وعده سپرده تا طی مراسمی این اثر را به موزیم ملی افغانستان بسپارد تا دوباره در جایگاه قبلی‌اش برای تماشای مردم آن کشور قرار گیرد.