پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نظر عبدالله عبدالله در مورد پیوستن حکمتیار به روند صلح

رئیس اجرایی دولت افغانستان ابراز امیدواری کرده که پیوستن گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، به روند صلح سرمشقی شود تا دیگر گروه ها از جمله طالبان هم دست از خشونت بردارند.

گفتگوی هارون نجفی‌زاده با عبدالله عبدالله رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی افغانستان.