دوچرخه سواری چهل دختر و پسر جوان در کابل برای اعتراض به تبعیض

شماری از جوانان کابل به ضد تبعیض قومی و نژادی کارزاری به راه انداخته‌اند. این کارزار از سوی شماری از فعالان جوان در کابل به راه افتاده.

Image caption شماری از جوانان در کابل برای کاهش تنش‌های قومی و منطقه‌ای به هر رهگذری بادکنک دادند.
Image caption آنها امروز در این کارزار ده کیلومتر سوار بر دوچرخه رکاب زدند.
Image caption نزدیک به چهل دختر و پسر در این کمپین شرکت کردند
Image caption این جوانان بادکنک‌هایی را با خود حمل می‌کردند که روی آن‌ها نشان قلب و دوستت دارم بود و به هر رهگذری یکی از این بادکنک‌ها می‌دادند
Image caption شرکت کنندگان این کارزار، می‌گویند که شرکت در این کارزار برایشان مهم است، و آن را گامی کوچک برای هدفی بلند می‌دانند.
Image caption سازماندهان این کارزار می‌گویند برنامه تا دو ماه دیگر ادامه دارد.

این برنامه بیشتر از جو حاکم در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران افغانستان تاثیر گرفته است. بیشتر شرکت کنندگان برنامه امروز اعضای فعال فیسبوک و توییتر بوده و ناظر بر اوضاع مطرح شده اند.

رویدادهای اخیر در افغانستان، بحث های کلانی بین اقوام ساکن در این کشور به راه انداخته، گاهی این بگو مگوها تا مرز دشنام و اتهام می‌رسد؛ تا جایی‌که حکومت گفته در این خصوص آیین‌نامه اخلاقی وضع می‌کند.