پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض به سیاست دولت افغانستان در صلح با مخالفان

در کابل گروهی از فعالان مدنی زیر نام جنبش دادخواهی برای قربانیان جنگ، از حکومت خواسته اند در غیاب قربانیان جنگ های داخلی با گروه های شورشی و افرادی که در جنگ دسته داشته اند وارد معامله نشود. این اعتراضات در آستانه توافق حکومت با حزب اسلامی حکمتیار برای صلح مطرح شده.

کاوون خموش از کابل گزارش می دهد.