'کاهش کنترل دولت بر معادن کوچک باعث کاهش درآمد افغانستان شده است'

حق نشر عکس AREU
Image caption معدن نمک در تخار

یک نهاد پژوهشی در افغانستان در گزارشی نوشته که به دلیل ادامه ناامنی، صدها معدن کوچک از کنترل دولت خارج و باعث کاهش درآمد دولت شده است.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان این گزارش را بر اساس گفت‌وگو با حدود ۳۰ کارشناس معدن در حکومت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی و مراجع کمک‌کننده تهیه کرده است.

نتایج این تحقیق بیانگر آن است که توجه دولت افغانستان تا حال عمدتاً بر استخراج معادن کوچک متمرکز بوده و هنوز قادر به مدیریت و استخراج معادن بزرگ که می تواند به اشتغال‌زایی کمک کند، نشده است.

حق نشر عکس AREU
Image caption معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان

یافته‌های این گزارش ۶۸ صفحه‌ای نشان می‌دهد که استخراج معادن کوچک بیشتر در مناطقی صورت می‌گیرد که در کنترل دولت نیست.

جاوید نورانی یکی از نویسندگان این گزارش به بی‌بی‌سی گفت که استخراج غیرقانونی معادن کوچک در مناطق ناامن در حال افزایش است.

آقای نورانی گفت که بیش از ۱۰ هزار نقطه در سراسر کشور دارای معادن کوچک هستند که خارج از کنترل دولت قرار دارند و کار استخراج در آنها جریان دارد. او افزود که در بازار، مواد معدنی از جمله زغال سنگ به صورت انبوه خرید و فروش می‌شود که از آنها درآمدی حاصل دولت نمی‌شود.

حق نشر عکس Getty

او افزود که ادامه این وضعیت اثرات منفی برای محیط زیست نیز در پی خواهد داشت. آقای نورانی هشدار داد که اگر این وضعیت ادامه یابد، زیان‌های ناشی از پیامدهای منفی محیط زیستی استخراج این معادن بیشتر از درآمد آن خواهد بود.

نویسندگان این گزارش برای بهبود مدیریت استخراج معادن کوچک به جامعه پیشنهاد کرده که به دولت افغانستان کمک کند تا ظرفیت نیروی انسانی آن در بخش معادن ارتقا یابد.

پژوهشگران واحد تحقیق و ارزیابی همچنین به دولت افغانستان پیشنهاد کرده‌اند که به استخراج معادن در مناطق آرام اجازه بدهد و برای کاهش پیامدهای منفی محیط زیستی آن راهکار عملی آماده کند.

حق نشر عکس Getty