یک افسر نابینا در جنوب افغانستان فرمانده پلیس شد

وزارت داخله/کشور افغانستان در اقدامی بی‌سابقه، افسری نابینا را به عنوان فرمانده پلیس یکی از ناآرام‌ترین مناطق ولایت جنوبی ارزگان تعیین کرده است.

مقام‌های محلی در ارزگان گفته‌اند فرمانده شاه محمد ۱۴ سال پیش به صفوف پلیس پیوسته و هجده ماه پیش بینایی هر دو چشمش را در انفجار بمبی از دست داده است.

فرمانده جدید پلیس دهراود پیش از این به عنوان مسئول امنیتی منطقه مهرآباد در شهر ترین‌کوت، مرکز ولایت ارزگان، کار کرده است.

مقام‌های محلی گفته‌اند با انتصاب شاه محمد، که ساکن اصلی دهراود است، به فرماندهی پلیس دهراود، اوضاع امنیتی این منطقه بهتر شده است.

دوست‌محمد نایاب سخنگوی والی ارزگان به بی‌بی‌سی گفته: "وزارت داخله شاه محمد را به خاطر تجربه‌ای که در بخش تأمین امنیت داشته به عنوان فرمانده پلیس دهراود تعیین کرده است".

سخنگوی والی ارزگان گفت که شاه محمد هرچند افسری حرفه‌ای نیست، اما تجربه خوبی در امور نظامی و امنیتی دارد.

آقای نایاب افزود که پس از آن که شاه محمد به عنوان فرمانده پلیس دهراود منصوب شده، اوضاع امنیتی این منطقه بهبود یافته است.

به گفته او، انتصاب این فرمانده پلیس براساس پیشنهاد اهالی منطقه دهراود صورت گرفته است.

گفته می‌شود که شاه محمد یکی از دشمنان سرسخت گروه طالبان است. او در انفجار بمبی که گفته شده کار اعضای این گروه بوده، بینایی‌اش را از دست داده است.

ظاهراً این نخستین بار است که یک فرد معلول به عنوان فرمانده پلیس یک منطقه ناآرام در افغانستان تعیین می‌شود.