پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با حامد کرزی در مورد کشتار اورلاندو

به محض اینکه اطلاعاتی درباره پیشینه و سابقه خانوادگی عمر متین منتشر شد، حرف از این به میان آمد که او در خانواده ای مسلمان و افغان متولد شده و احتمالا به همین دلیل هم زمینه هایی وجود داشته که او به افراط گرایی کشیده شود. حامد کرزی رییس جمهوری پیشین افغانستان که در روز حادثه خود در آمریکا بوده است. بی بی سی فارسی از او پرسیده که چه حسی داشته وقتی که شنیده عامل این حمله، با افغانستان پیوندی داشته است.

گفتگو بی بی سی فارسی با حامد کرزی رییس جمهوری پیشین افغانستان.