پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گشایش مرکز آموزشی ویژه زنان در کابل

یک مرد افغان که زمانی مادرش را به دلیل در دسترس نبودن پزشک زن از دست داده، حالا برای آموزش دختران آستین بالا زده. عزیز امیر هشت میلیون دلار در مجتمع آموزشی «مورا» سرمایه گذاری کرده. آموزش در اینجا رایگان نیست و دختران باید شهریه بپردازند. خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده می‌گوید چند دهه بعد از مرگ مادر عزیز، در افغانستان پزشک زن همچنان کمیاب است.