پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'کسی بیجاشدگان افغان را جدی نمی‌گیرد'

فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان می‌گوید پناهجویان و بی‌جاشدگان افغان از چشم‌ها افتاده و به کمک نیاز دارند. او که به ایران و افغانستان سفر کرده، می‌گوید محرومیت هزاران مهاجر افغان ساکن ایران، باعث شده آنها برای جستجوی زندگی بهتر در غرب بی‌جا شوند. خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده با آقای گراندی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده با چه برنامه ای به منطقه سفر کرده؟