عکس: سفره افطاری به طول ۵ کیلومتر در هرات

  • 2 ژوئیه 2016 - 12 تیر 1395

برای نخستین بار بزرگترین سفره افطاری در یکی از خیابان های اصلی شهر هرات پهن شد.

نزدیک به ۷۵۰۰ نفر از روزه داران شهر هرات بر سر این سفره نشسته و افطار کردند.

این برنامه در اقدامی بی‌سابقه از سوی ۴ نهاد مدنی و فرهنگی در هرات سازمان دهی شد.

این سفره طولانی از 'چوک فرهنگ' تا 'چهاراه معارف' هرات که نزدیک به ۵ کیلومتر را در بر می‌گیرد، پهن شد.