عکس: سفره افطاری به طول ۵ کیلومتر در هرات

برای نخستین بار بزرگترین سفره افطاری در یکی از خیابان های اصلی شهر هرات پهن شد.

نزدیک به ۷۵۰۰ نفر از روزه داران شهر هرات بر سر این سفره نشسته و افطار کردند.

این برنامه در اقدامی بی‌سابقه از سوی ۴ نهاد مدنی و فرهنگی در هرات سازمان دهی شد.

این سفره طولانی از 'چوک فرهنگ' تا 'چهاراه معارف' هرات که نزدیک به ۵ کیلومتر را در بر می‌گیرد، پهن شد.