پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعدام ویدیویی یک عضو طالبان از سوی داعش

گروه داعش تصاویری منتشر کرده که نشان می‌دهد یک عضو نوجوان این گروه، فردی را به اتهام جاسوسی برای طالبان به گلوله می‌بندد. این نوجوان از طالبان میخواهد به داعش بپیوندند. اما طالبان تا کنون به این تصاویر واکنشی نشان نداده است.

ارشاد هنریار گزارش می دهد.