افغانستان از تلاش برای کودتا در ترکیه ابراز نگرانی کرد

حق نشر عکس arg

دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که این کشور از تلاش برای کودتا در ترکیه نگران است و امید دارد که حکومت بر آمده از آرای مردم در ترکیه پابر جا بماند.

در خبرنامه این دفتر آمده که کابل "جریان جاری ترکیه را بادقت تمام دنبال می‌کند و امیدوار است که تا مردم برادر و دوست ترکیه در سلامتی و فضای آرام، زندگی شان را ادامه دهند."

دفتر ریاست جمهوری افغانستان افزوده، کابل بر این باور است که مردم و حکومت افغانستان تجربه‌های تلخ کودتاها را در خاطره و اذهان خود داشته و نظام‌های برآمده از آرای مردم را موثرترین شیوه برای انتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز می‌داند.

این نهاد تاکید کرده که دولت و ملت افغانستان گزینه‌های کودتا و نظامی‌گری را مانع اصلی در برابر مردم سالاری، ثبات و توسعه می‌دانند.

ریاست اجرائیه دولت وحدت ملی افغانستان نیز با نشر خبرنامه‌ای افزوده که "با تاسف تعدادی از نظامیان و عساکر(سربازان) غیرمسئولانه و برخلاف تعهد و ظائف خود در.... ترکیه دست به کودتای ناکام علیه حکومت منتخب و مشروع این کشور زدند."

در ادامه این اعلامیه آمده است:"خوش‌بختانه این کودتا به همت رهبری و حضور مردم بیدار ترکیه ناکام گردید."

در این خبرنامه آمده که حکومت افغانستان با ایمان به مردم‌سالاری٬ اراده ملت‌ها و انتخاب حکومت‌ها از طریق انتخابات و رای آزاد شهروندان؛ مخالف هرنوع کودتا و اعمال قدرت از راه‌های غیرمشروع و غیر دموکراتیک است.

این نهاد کودتای ناکام ترکیه را "با شدیدترین الفاظ محکوم" کرده، حمایت و پشتیبانی خویش را از رئیس جمهور اردوغان٬ حکومت و مردم ترکیه اعلام کرده است.

ریاست اجرائیه دولت وحدت ملی افغانستان صلح و ثبات را ترکیه با در نظرداشت اوضاع خاورمیانه، بر صلح و ثبات جهانی و منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم بنیادی دانسته و افزوده که حکومت افغانستان خواهان استقرار وضعیت و احترام به اراده ملت و مردم ترکیه است.

درباره اقدام به کودتا در ترکیه اینجا بیشتر بخوانید