انفجار در تظاهرات جنبش روشنایی در کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انفجار در تظاهرات جنبش روشنایی در کابل

در حمله‎ای انتحاری گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در کابل ده‎ها نفر کشته و زخمی شده اند.

وزارت صحت عامه‎ی افغانستان اعلام کرده در این حمله بیش از ۶۴ تن کشته و دست کم ۲۶۵ نفر دیگر زخمی شده اند.

این حمله همزمان با راهپیمایی و تحصن معترضان موسوم به جنبش روشنایی در چهار راهی دهمزنگ در غرب کابل، محل اصلی تجمع معترضان رخ داده است.

روز جمعه ماموران امنیتی گارنیزیون کابل، از احتمال حوادث امنیتی در کابل هشدار داده بودند. جنبش روشنایی برای دومین بار به تغییر مسیر خط برق ترکمنستان از بامیان به سالنگ اعتراض کرد.