جستجوی افغان‌های ناپدید شده در مسیر اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جستجوی افغان‌های ناپدید شده در مسیر اروپا

صدها خانواده افغان برای یافتن رد بستگان خود که در مسیر اروپا ناپدید شده‌اند، به جستجوی اینترنتی روی آورده‌اند. در دو سال گذشته بیش از دو صد و پنجاه هزار پناهجوی افغان راه خود را به اروپا باز کردند اما هزاران تن دیگر هنگام گذر از آب‌های مدیترانه، جان خود را از دست دادند.

دستکم یک‌هزار و دوصد تن دیگر بدون نام و نشان در ده‌ها گورستان در این مسیر دفن شده‌اند.

بر اساس آمار واحد اطلاعات پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل)، تنها بیش از ۱۰ هزار کودک پناهجو در دو سال گذشته پس از ورود به اروپا احتمالا ناپدید شده‌اند.

اسماعیل شهامت گزارش می‌دهد.