بازگشت هزاران مهاجر افغان از پاکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت هزاران مهاجر افغان از پاکستان

وزارت مهاجرین افغانستان می‌گوید ده‌ها هزار مهاجر افغان در هفته‌های اخیر از پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند.

اسلام‌الدین جرئت، سخنگوی این وزارت، به بی‌بی‌سی گفت که طی تنها هفت روز سی هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان آمده‌اند.

بیشتر کسانی که در هفته‎های اخیر به افغانستان بر گشته اند، از برخورد نادرست پلیس پاکستان با مهاجران شکایت دارند.

روابط اسلام آباد و کابل در ماه های اخیر پس از برخورد نظامی دو طرف در گذرگاه مرزی تورخم به تیرگی گراییده است.